คอร์สเรียน Proxmox VE ( 2 แบบ )

-------------------------------------------------

1. คอร์สเรียน Proxmox VE 

(เรียนด้วยตัวเองผ่าน Clip VDO)

รายละเอียด บทเรียนที่ 1 - 88

ราคาคอร์ส 4,900 บาท

-------------------------------------------------

2. คอร์สเรียน Proxmox VE ( สอนสด) 

เรียนผ่าน  Zoom /  VDO Conference 

ระยะเวลา (ไม่จำกัด ) จนกว่าจะเข้าใจ

สอนตัวต่อตัว

นัดวันเวลาเรียนได้ ตามผู้เรียนสะดวก

ราคาคอร์ส 11,000 บาท

-------------------------------------------------

รายละเอียดบทเรียนทั้งหมด

บทเรียนที่  1  

Proxmox Overview /Proxmox คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร และสามารถใช้งานในลักษณะใด

บทเรียนที่ 2   

6 เครื่องมือในการทำ LAB Promox Server เครื่องมือทุกตัว ดาวน์โหลดมาใช้งานได้อย่างฟรีๆ ช่วยในการจำลอง LAB Proxmox ช่วยในการ แก้ไขปัญหา ลบและสร้าง Folder และ Files

รวมทั้งกำหนดสิทธิในการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้งานเรื่อง partition ไม่ว่าจะรวม Partition จัดการลบและแก้ไข Partition เครื่องที่ใช้ในการ Convert จาก OS ไปยัง Proxmox

บทเรียนที่ 3

ขั้นตอนการติดตั้ง Proxmox Server ในกรณีที่มี Disk ลูกเดียว และรองรับการทำ Disk Replication  Copy ข้อมูล ทั้ง2 Server หรือ 2 node สำหรับทำ Clustering ในอนาคต

บทเรียนที่ 4

ขั้นตอนการติดตั้ง Proxmox Server เพื่อรองรับการทำงานของ Hardware Raid หมดปัญหากับ Hardware ที่ทำ Raid มาอยู่แล้ว ละการแบ่งพื้นที่ในการใช้งาน  ระวัง Root / Data บน Proxmox Server เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา พื้นที่ไม่พอสำหรับ Root และ Data

ไม่ต้องมาเพิ่มหรือลดขนาด Diskในอนาคต 

บทเรียนที่ 5

ขั้นตอนการติดตั้ง Virtual Machine และการติดตั้ง Driver ของ OS และ Device เพื่อให้ได้ค่าประสิทธิภาพสูงสุด

บทเรียนที่ 6

ขั้นตอนการติดตั้ง Virtual Machine และการติดตั้ง Driver ของ OS และ Device เพื่อให้ได้ค่าประสิทธิภาพสูงสุด (ต่อ)

บทเรียนที่ 7

การ Update Container และ การ Create Container บน Proxmox Server 

บทเรียนที่ 8

ขั้นตอนการ Remove Virtual Machine บน Proxmox Server แสดงการลบ VM แบบ วิธี และ การลบแบบถูกวิธี มีผลอย่างไร

บทเรียนที่ 9

ขั้นตอนการ Remove Container บน Proxmox Server มาเรียนรู้การ Remove อย่างถูกวิธี

บทเรียนที่ 10

ขั้นตอนการปรับจูน CPU และ RAM สำหรับ Viretual Machine และ Container และการปรับเปลี่ยน มีข้อจำกัดอะไร ตรงไหน

บทเรียนที่ 11

ขั้นตอนการ Add Storage หรือการเพิ่มพื้นที่ข้อมูล สำหรับ Virtual Machine และ Container บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 12

ขั้นตอนการย้าย Storage หรือ การ Move Disk ข้อมูลของ Virtual Machine และ Container ไปยังพื้นที่อื่น บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 13

การเพิ่มขนาดของ Disk ด้วยการเพิ่ม Partition และการรวม Partition ให้เป็น Disk ลูกเดียวกันกับ OS เดิมบน Proxmox Server

บทเรียนที่ 14

ขั้นตอนการ Clone Virtual Machine / Container เพื่อประหยัดเวลาในการติดตั้ง OS บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 15

การสร้าง Template ไว้ใช้งาน ทั้งแบบ Virtual Machine และ แบบ Container และ ข้อดี ข้อเสีย ของการทำ Template และไม่ทำ Template บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 16

การตั้งค่าความปลอดภัยให้กับ Virtual Machine และ Containerไม่ให้ Remove หรือ ถูกลบบน Proxmox Server

บทเรียนที่ 17

ขั้นตอนการสั่งให้ Virtual Machine และ Container Start อัตโนมัติ เมื่อเราทำการเปิด Proxmox Server

บทเรียนที่ 18

การแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ Virtual Machine หรือ Container ไม่สามารถที่จะ Start หรือ รัน OS ได้ บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 19

ขั้นตอนการจัดการปริมาณ Traffic ทั้งขาเข้า และ ขาออกของ Virtual Machine และ Container บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 20

การแก้ไขปัญหาปริมาณ Bandwidth ไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานทั้งบน Virtual Machine และ Containerบน Proxmox Server

บทเรียนที่ 21

การเพิ่ม Bandwidth โดยการทำ Linux Bond คือการนำเอาการ์ดแลนหลาย ๆ ใบ(Lan Network Card) มาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยลดปัญหาปริมาณ Traffic บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 22

การตั้งค่า VLAN บน Network Adapter เพื่อลองรับ การใช้ VLAN จาก Switch และเพิ่มความเสถียรให้กับระบบ บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 23

การ Backup หรือการสำรองข้อมูล ทั้ง Virtual Machine และ Containerทั้งแบบกำหนดตารางเวลาการ Backup แบบอัตโนมัติ และแบบ Backup ทันทีบน Proxmox Server

บทเรียนที่ 24

การกู้คืน หรือการ Restore การข้อมูลที่สำรองเอาไว้ (ฺBackup)ทั้งในรูปแบบ Virtual Machine และ Containerบน Proxmox Server

บทเรียนที่ 25

การโอนย้าย Backup File ไปเก็บไว้อีกที เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 26

การแชร์ สตอร์เรจ Share Storage เพื่อเก็บไฟล์ Backup และง่ายต่อการ Restoreสะดวกในการโอนย้ายข้อมูล  บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 27

การทำ Snapshot เพื่อกำหนดสถานะของ Disk และช่วยลดปัญหาข้อมูลสูญหายการจากติด Virus หรือ Ransomware บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 28

เรียนรู้การทำงานของระบบ Firewall เพื่อเพิ่มระบบ Securityไม่ว่าจะเป็นในส่วน Datacenter / Proxmox /Virtual Machine และ Container บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 29

การกำหนดสิทธิ permission ในการเข้าใช้งาน Proxmox ทั้งในระดับ Datacenter และส่วน Viretual Machine/Container บน Proxmox Server กำหนดเป็น Group Permission / User Permission การสร้าง Pool และจัดการ Pool สำหรับกำหนด Permission

บทเรียนที่ 30

การติดตั้ง Proxmox แบบ Mirror Disk โดยการใช้ Software Raid เป็นการ Backup ระหว่าง Disk เมื่อ Disk พังก็ไม่มีผลกระทบต่อ Virtual Machine /Container ที่อยู่บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 31

ปัญหาของการทำ Snapshot และแนวทางของการแก้ไขปัญหาบน Proxmox Server

บทเรียนที่ 32

การดูสถานะ Disk ที่ทำ Raid ในกรณีที่ Harddisk พังเสียหายเพื่อที่จะทำการ Replace Disk หรือ เปลี่ยน Disk ลูกใหม่เข้าไปบน Proxmox Server

บทเรียนที่ 33

ขั้นตอนการเปลี่ยน Disk ที่ทำ Raid Software กรณีที่มี Disk พังเสียหายและทำการเปลี่ยน Disk ลูกใหม่เข้าไป บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 34

การย้ายหรือการ Convert OS ที่รันบน VMware ไปยัง Proxmox Server

บทเรียนที่ 35

การย้ายหรือการ Convert OS ที่รันบน VirtualBox ไปยัง Proxmox Server

บทเรียนที่ 36

การย้ายหรือการ Convert OS ทีรันอยู่บนเครื่อง Server จริง ๆ ไปยัง Proxmox Server

บทเรียนที่ 37

การแก้ไขปัญหา Proxmox Server พังและกู้ข้อมูลการ Disk Storage เดิมที่มีอยู่ใน กรณี Disk Storage เป็นแบบ ZFS

บทเรียนที่ 38

การแก้ไขปัญหา Proxmox Server พังและกู้ข้อมูลการ Disk Storage เดิมที่มีอยู่ใน กรณี Disk Storage เป็นแบบ LVM-Thin

บทเรียนที่ 39

การแก้ไขปัญหา Proxmox Server พังและกู้ข้อมูลการ Disk Backup เดิมที่มีอยู่ หรือการย้าย Disk Backup เดิมไปเชื่อมต่อยัง Proxmox Server เครื่องใหม่

บทเรียนที่ 40

การเชื่อมต่อ Disk แบบ Direct สำหรับการลง Viretual Machine โดยไม่ผ่านการ Add Storage บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 41

ในกรณี Proxmox Server พังแต่ Direct Disk ยังอยู่ มาดูขั้นตอนการกู้ข้อมูลเดิมจาก Direct Disk

บทเรียนที่ 42

Proxmox Cluster Preview

บทเรียนที่ 43

ขั้นตอนการติดตั้ง Proxmox Server สำหรับทำ Cluster 2 Node และการเพิ่ม Cluster Network และ กำหนดค่า host 

บทเรียนที่ 44

ขั้นตอนการ Join Cluster สำหรับ Proxmox Server Cluster แบบ 2 Node

บทเรียนที่ 45

ขั้นตอนการ Replication Disk บน Proxmox Server Cluster แบบ 2 Node

บทเรียนที่ 46

ขั้นตอนการ Migrate Virtual Machine บน Proxmox Server Cluster แบบ 2 Node

บทเรียนที่ 47

ขั้นตอนการ ติดตั้ง Proxmox Server Cluster Node ที่ 3 พร้อม Config ค่า hostname และตั้งค่า Cluster Network

บทเรียนที่ 48

ขั้นตอนการ Join Cluster Node ที่ 3  บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 49

การ Replication VM บน Proxmox 3 node

บทเรียนที่ 50

การ Migrate VM บน Proxmox 3 node

บทเรียนที่ 51

การทำ HA( Hight Avalability ) VM บน Proxmox 3 node

บทเรียนที่ 52

การกำหนด Priority ของ node ในการทำ HA บน Proxmox 3 node

บทเรียนที่ 53

ปัญหา และการแก้ปัญหาของ VM/Container ในขณะที่ทำ HA ( High Availability)

บทเรียนที่ 54

การ Reduce Disk Images /การลดขนาด Disk Image ของ VM/Container

บทเรียนที่ 55

ขั้นตอนการติดตั้ง TrueNAS เพื่อใช้เป็น Share Storage สำหรับ Proxmox

บทเรียนที่ 56

ขั้นตอนการ Add Share Storage แบบ SMB/CIFS  บน Proxmox 

บทเรียนที่ 57

ขั้นตอนการ Add Share Storage แบบ NFS บน Proxmox 

บทเรียนที่ 58

ขั้นตอนการ Add Share Storage แบบ iSCSI บน Proxmox

บทเรียนที่ 59

การเปลี่ยน Theme และปรับเปลี่ยน name / id vmบน proxmox

บทเรียนที่ 60

การย้าย Disk Container ไปยัง NFS Share Storage

บทเรียนที่ 61

การย้าย Disk VM ไปยัง SMB/CIFS Share Storage

บทเรียนที่ 62

ขั้นตอนการติดตั้ง VM(pfsense) บน iSCSI Share Storage

บทเรียนที่ 63

ขั้นตอนการติดตั้ง Ceph Storage /Add Monitor /Add Manager /Add OSD

บทเรียนที่ 64

สาธิตการติดตั้ง Container พร้อม Migrate บน Ceph Storage

บทเรียนที่ 65

สาธิตการติดตั้ง VM พร้อม Migrate บน Ceph Storage

บทเรียนที่ 66

ขั้นตอนการทำ HA บน VM /Container ที่ทำการ Share Storage  แบบ NFS

บทเรียนที่ 67

ขั้นตอนการทำ HA บน VM /Container ที่ทำการ Share Storage  แบบ Ceph Storage

บทเรียนที่ 68

การเพิ่ม Partition Linux ที่เป็น VM บน Proxmox เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งาน

บทเรียนที่ 69

การ NAT IP ระหว่าง Network เพื่อใช้งาน IP เบอร์เดียว หลาย VM /Container

บทเรียนที่ 70

การทำ Port Forward บน Proxmox ในการ Access เข้า VM /Container ภายใน

บทเรียนที่ 71

การรวม Proxmox Server ของ 2 หน่วยงานให้อยู่ใน Cluster เดียวกัน

บทเรียนที่ 72

ขั้นตอนการติดตั้ง ZeroTier เพื่อใช้ในการ Access เข้า VM/Container ใน Proxmox VE (ตอนที่1)

บทเรียนที่ 73

ขั้นตอนการติดตั้ง ZeroTier เพื่อใช้ในการ Access เข้า VM/Container ใน Proxmox VE (ตอนที่2)

บทเรียนที่ 74

การ Add Storage 2 Type (ZFS/LVM)ใน Haddisk ลูกเดียวกัน

บทเรียนที่ 75

การทำ HA บน Proxmox แบบ 2 Node โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใด ๆ

บทเรียนที่ 76

การเข้าถึง Network resources บน proxmox version 8

บทเรียนที่ 77

การ Access เข้า Web Proxmox อย่างปลอดภัยด้วย SSL

บทเรียนที่ 78

การทำ Balance Port(Balance-alb) บน Proxmox เพื่อกระจาย Traffic และ เพิ่ม Bandwidth  ทำให้ลดปัญหาในการส่งข้อมูลในปริมาณมาก

บทเรียนที่ 79

การทำ Balance Port(Balance-rr) บน Proxmox เพื่อกระจาย Traffic และ เพิ่ม Bandwidth  ทำให้ลดปัญหาในการส่งข้อมูลในปริมาณมาก

บทเรียนที่ 80

การทำ Fail Over / Fail Torrance บน Proxmox เพื่อทำ Backup Link สำรองหากเส้นหลักล่ม ก็สามารถทำงานต่อได้ทันที

บทเรียนที่ 81

การตั้งค่าให้ user,พนักงาน หรือ ลูกค้า  remote เข้า VM ที่เป็น GUI ไม่ว่าจะเป็น windows 7/10/11 , windows Server หรือ Linux Desktop ที่เป็น graphic mode ให้ access เข้า VM ตรง ๆ โดยไม่ผ่าน proxmox gui

บทเรียนที่ 82

การconfigและใช้งานSoftware-Defined Network(SDN) บน Proxmox 

บทเรียนที่ 83

การconfigและใช้งาน VxLAN (SDN)บน Proxmox

บทเรียนที่ 84

[Workshop] การประยุกต์การ Design Network ผ่าน Software-defined Network (SDN) บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 85

ข้อจำกัดในการทำ VxLAN ( Software-defined Network ) บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 86

การลดขนาด Container Disk เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่การใช้งาน บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 87

การลดขนาด VM  Disk เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่การใช้งาน บน Proxmox Server

บทเรียนที่ 88

ขั้นตอนการย้าย VM ที่ทำงานบน VMware ESXi มายัง Proxmox VE (ซึ่งเป็นคุณภาพสมบัติของ Proxmox Version 8.2)

 --------------------------------------------------------------------

Click ดู VDO บทเรียนทั้งหมด 

คลิ๊กเพื่อชมคลิป VDO  

( กรุณา Login Gmail บน Chrome / Firefox ที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน ก่อนคลิ๊กชม VDO)

 --------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนคอร์ส Proxmox 

1. โอนเงินตามจำนวน เข้าบัญชีธนาคาร

หักภาษี ในนามนิติบุคคลได้

—————————————————

บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : Pongsakorn

เลขที่บัญชี : 7732359507

—————————————————

2. แจ้งบัญชี Gmail ผ่านทาง Line : proxmox

3. ยืนยันการชำระผ่าน Line : proxmox

4. เสร็จสิ้น


ช่องทางการติดต่อ

Mr. Pongsakorn

Line : proxmox

Tel : 082-2202882


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม